هفت نظامِ اصلی خانواده در دنیا – اهل خانه

ارسال شده در

وب‌سایت ترجمان – ترجمه ازمحمد معماریان: خانواده‌های سراسر دنیا همچنان از جهات مختلفی با یکدیگر تفاوت دارند: اندازه، ترکیب، قواعدِ برقراری رابطۀ جنسی و ازدواج، پدرسالاری یا قدرت مردانه در سکس-جنسیت-نسل، پایداری، مراقبت از سالخوردگان، باروری و الگوهای تولیدمثل

Read More