هفته نامه همشهری جوان – محمدتقی حاجی موسی: به تازگی نتایج تحقیقی منتشرشده که نشان می دهد کسانی که از یک صدای بخصوص مثل صدای غذاخوردن دیگران بدشان می آید دچار یک مشکل مغزی هستند؛ مشکلی که البته خیلی مهم نیست ولی خب افرادی هم هستند که کلا از هیچ چیزی بدشان نمی آید و به قول معروف طبعشان خوب است

این حشره کوچک یکی از نفرت انگیزترین و روی اعصاب ترین موجودات روی زمین است که هیچ کس دوستش تور اصفهان لحظه آخری ندارد و درصدر این فهرست قرار گرفته. صدای روی اعصاب، نیش زدن های مداوم، به هم زدن خواب شبانه، نفوذ آن ها به زیر پتو و ملحفه و…. از عوامل قرار گرفتن پشه ها در این لیست است.

مردم دنیا بیشتر از چه چیزهایی تنفر دارند؟


کسانی که در جمع سیگار تور یزد هوایی می کشند

پشه

شما اگر انسان نرمالی باشید قطعا از مدرسه خوشتان نمی آید و نهایتش این است که بعد از ۲۰ سال دلتان برای بلاهای که سر معلم ها آورده اید، تنگ می شود، بدتر از مدرسه بچه مثبت هایی هستند که عاشق مدرسه رفتن هستند و هر روز هفت صبح جلوی در آن منتظر بازشدنش هستند.

هیتلر

فکرش را بکنید، یک نفر از خواب بلند شده و با خودش گفته چکار کنم دنیا تور خارجی ارزان قیمت را به گند بکشم و ۵۰ میلیون آدم را به کشتن بدهم و کاری کنم که بعدش دنیا جای بدتری برای زندگی مردم شود؟ مردم باید چه حسی نسبت به آن فرد داشته باشند؟ دقیقا همان حسی که نسبت به پشه دارند.
پاگذاشتن روی لگو

آخ آخ. یعنی کافی است در یک پیاده رو پشت یک نفر که آرام برای خودش قدم می زند گیر کنید تا بفهمید چرا مردم از این رفتار آدم ها اعصابشان خرد می شود. این حرکت البته به صورت خیابانی تور اصفهان نوروز ۹۷ و با حضور خودروهایی که آرام می روند هم امکان دارد که از اولی نیز روی اعصاب تر است و اصلا نمی شود تحملشان کرد.

نژادپرست ها

بدتر از خود احمق ها بحث با احمق هاست که اصولا به هیچ جایی نمی رسد و فقط اعصاب خودتان را خرد خواهدکرد. احمق ها عامل درست شدن بیشتر دردسرهای عالم هستند و معمولا سنگ هایی در چاه می اندازند که کل بشریت نمی توانند آن را بیرون بیاورند. نمونه اش ترامپ!

مردم دنیا بیشتر از چه چیزهایی تنفر دارند؟


مدرسه

باید قیمت تور دبی دچارش شده باشید تا بفهمید چرا مردم از بی خوابی نفرت دارند. دیده شده در مواردی مردم از بی خوابی قاتی کرده اند. خودشان را به در و دیوار زده اند و برای یک دقیقه بیشتر خوابیدن به هزار دوز تور پوکت و کلک آویزان شده اند بلکه فرجی حاصل شود که معمولا نمی شود.

احمق ها

ریاضی

بچه هایی که جیغ می زنند